MISIR ÇERKESLERİ

Mısır’da Çerkeslerin varlığı Memluklar döneminde başlamıştır. Mısır’a paralı asker veya köle olarak gelen Çerkesler 1382’de iktidarı ele geçirdiler. Çerkes Memlukların iktidarı ellerinde tuttuğu 1517 yılına kadar yönetimde ve orduda büyük bir Çerkes nüfus oluştu. 1517’de Yavuz Sultan Selim Mısır’ı Osmanlı’ya bağladıktan sonra yönetimi yine bir Çerkes’e bıraktı. Çerkeslerin Mısır’daki etkinliği 1811’de 500 Çerkes komutanın Kahire kalesinde tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sonra sona erdi. Ülkede başlayan Memluk avı üzerine Çerkeslerin bir kısmı Suriye’ye, bir kısmı Sudan’a sığındı. Bazıları da yeni yöneticinin hizmetine girerek Mısır’da kaldı.

Aynı dönemde Memluk ordu kuruluşunu örnek alan Libya, Tunus gibi ülkelerin ordusundaki yabancı askerler içinde de çok sayıda Çerkes vardı.

1830’larda, Muhammed Ali’nin iktidar döneminde Çerkeslerin devlet içinde askeri-idari kademelerde etkisi tekrar arttı. Fransa’da eğitim alan ve aynı zamanda büyük toprak sahibi olan Çerkes subaylar Mısır ordusunun üst kadrolarını oluşturuyordu.

19. yüzyılda, Osmanlı topraklarına sürgün yıllarında Çerkes göçmen seli Mısır’a da ulaştı. Özelikle köle ticaretinde patlama oldu. Ancak bu dönemde Mısır’a toplu yerleşim olmadığı için Suriye ve Ürdün’deki gibi bir Çerkes topluluğu oluşmadı. Çoğunlukla ordu ve devlet içinde seçkinler kesimini oluşturan Çerkesler Nasır’ın darbesinden sonra hem mal varlıklarının çoğunu hem de etkinliklerini kaybettiler. Bugün Mısır’da dedelerinin Çerkes olduğunu bilen, ama artık Araplaşmış çok sayıda insan yaşıyor.

En İyi Oyun Blog