Cumhuriyet Statüsü Adığe Halkına Ne Getirdi?

Bu sorunun cevabını Adıgey Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Prof. Bırsır Batırbiy anlatıyor:

Cumhuriyet olmamız bize çok şey kazandırdı. Öncelikle bizi bilinçlendiren, varlığımızı devam ettirebilmek için, gelecekte toplanıp bir araya gelebilmek için başımıza gelen en olumlu olaylardan biridir.

Cumhuriyet olmamızın kazanımlarından biri dilimizin resmi dil olmasıdır. Onun resmi dil olmasının ardından bilincimiz, düşüncemiz ve davranışlarımızda daha güvenli ve tutarlı olduk. Önümüzde halletmemiz gereken birçok sorunu, Cumhuriyet olmamız nedeniyle çözebileceğiz. Geçmişte rüyada bile görsek inanmazdık, üniversitemiz olacak, ikinci üniversitemiz de olacak, Devlet Başkanımız ve Bakanlarımız olacak. Devlet olmamız halkın psikolojisini de olumlu etkiliyor. Bu durum halkın kendine güvenmesine, ilerlemesine, gelişmesine ve varlığını sürdürerek mutlu olmasına hizmet eden bir unsur oldu.

Özellikle belirtmek istediğim, her şeyin temeli eğitim ve öğretimdir. Yeni yetişenlere gerekli ve yeterli eğitim, bilim verilmezse, bu konuda eksikler olursa hiçbir halk gelişim gösteremez, ilerleyemez. Süreç içinde yavaş yavaş yok olur. Onun için günümüz dünyasının gereklilikleri ve alınacak sorumluluklar doğrultusunda eğitim ve öğretim yapmak gerekir. Yöneticilerimiz bunları gerçekleştirmeli. Anavatanda yaşayan bütün halklar buna öncelik tanımalı. Bana göre bilim, eğitim, kültür, sağlık hizmetleri her şeyden önemli olmalı. Bu konularla ilgili bakanlıklar çok önemliydi ve biz bugün bunlara verilen önemin kazanımlarını görüyor ve yaşıyoruz.

Cumhuriyet olmanın faydalarından biri de beraber yaşadığımız halk bize daha çok değer vermeye başladı. Sonra çocuklarda çok belirgin olarak kendilerine daha çok güvenir oldular. Bu da açıkça görülüyor.

Birlikte yaşadığımız halklarla birbirimize daha fazla değer vermeye başladık. Onlar bize daha çok değer vermeye başladılar, biz de buna bağlı olarak daha sıcak davranmaya başladık.

Bizi en çok kaygılandıran ve en çok gerçekleşmesini istediğimiz konu, başka ülkelerde yaşayan soydaşlarımızın geri dönmesi. Bizim en büyük isteğimiz ve özlemimiz başka ülkelerde yaşayan halkımızın geri dönmesi. Bunun farkında olanlar gece-gündüz onların dönmesi için Tanrıya dua ediyor. Biz burada Anavatanda yaşayanlar, birlikte yaşadıklarımız, bize karşı çok iyi davranıyor olsalar da, iyi ilişkiler içinde olsak da, nüfusumuz çok az, zaman içinde içlerinde eriyip gideceğiz.

Yok olmadan varlığımızı devam ettirmek için, değerli ve güzel milletimizi yaşatmak için başka ülkelerde yaşayanların dönmesi gerekiyor.

Onlar dönmezse, nüfusumuz artmazsa, biz kendimizi koruyamazsak kim bilir ne ile karşılaşırız.

Onun için onlara sesleniyoruz, rica ediyoruz, dönebilecek olanlar, imkanı olanlar dönsünler. Dönerlerse bu topraklar hepimizin, imkanlarımızı, olanaklarımızı paylaşırız. Birbirimize dayanarak varlığımızı korur ve devam ettirebiliriz.

Her yıl bu günü kutluyoruz. Bizim cumhuriyetlerimiz Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Adıgey Cumhuriyeti, dünyadaki bütün Adığelere aittir. Cumhuriyetin kuruluşu için gelen bütün Adığelere kutlu olsun, Cumhuriyetimizde yaşayan Adığelere kutlu olsun. Bu günün hayırlı olmasını, birliğimizin ve dayanışmamızın devam etmesini, yanılgılardan uzak, barışın hakim olduğu , kötü günlerin erişemediği, güzel günlerde yaşamayı diliyorum.

03.10.2011
Adıgey Cumhuriyeti Radyosu
Dış Yayınlar Servisi
Çev:Huşt Emel

En İyi Oyun Blog