Abhazya’ya Dönüşçüleri Demografya Başkanını Ziyaret Ettiler…

Abhazya Cumhuriyeti Demografya Başkanlığı’na

Sohum – ABHAZYA

Sayın Başkan,

Abhazya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık mücadelesini çok güç koşullarda kanı ve canı pahasına kazandığını hepimiz biliyoruz.  En az o kadar önemli olan ekonomik ve kültürel mücadeleyi de kazanıp, Abhazya’nın dünya devletleri arasında saygın bir yer edineceğine olan inancımız tamdır.

Abhazya halklarının bu başarısının Diasporadaki kardeşlerimizin ve dünyadaki diğer küçük mazlum ulusların başarısı olarak görüyor, onların mücadelesine ışık tutacağına inanıyoruz.

Sayın Başkan, amacımız ve temennimiz Abhazyamızın bir an önce tarihsel geçmişine uygun, barış kültür ve kardeşlik ülkesi olarak dünya milletleri arasındaki saygın yerini almasıdır.

Bu düşüncelerle aşağıda imzası olan bizler; öncelikli olarak diasporadan gelen yerleşimcileri yakından ilgilendiren Demografya Başkanlığı’na atandığınız için sizi kutluyoruz. Bu saygın ve o ölçüde de fedakârlık isteyen zor görevinizde başarılar diliyoruz.  Ayrıca bu vesile ile başkanlığınızı ilgilendiren ve kurumun var oluş ruhuna uygun istek ve önerilerimizi sizlere iletmeyi bir yurtseverlik ve vatandaşlık görevi olarak gördüğümüzü bilmenizi isteriz.

Bu konulardaki istek, öneri ve düşüncelerimiz ana hatlarıyla şunlardır:

1) Biz diasporadan gelen yerleşimciler olarak bizleri ilgilendiren her konuda her zaman sizlere katkı sunmaya hazırız.

2) Demografya Başkanlığı, “Geri Dönüş Başkanlığı” olduğuna göre, bu kurumun ve başındaki sayın ayhabının “Geri Dönüş”ün dünyadaki özgün örneklerini inceleyip irdeleyerek, bu örneklerden Abhazya’ya uygun bir politika üretmesi gerekir.

3) Diasporadan gelenlerin öncelikli tek isteği samimi bir yaklaşım ve sıcak “hoşgeldin”dir. Bu nedenle anavatanına yerleşecek kişilerin buradaki yaygın değimle “göçmenler” ya da “Türkler” olmadığına, “Abhazya’nın Öz Evlatları” olduğuna önce buradaki yetkililerin kendileri inanmalıdır.

4) Bu kurumun,  geri dönüşü özendirmek ve kalıcı kılmak için diasporayla ve orada yaygın, güçlü ve köklü ilişkileri olan örgütlerle ilişkide bulunması hem bizim açımızdan, hem de Abhazya açısından çok önemlidir.

5) Demografya Başkanlığı; Abhazya’ya geri dönüş yapan kişilerin konut, okul, iş hayatı ve sosyal yaşamının tüm alanlarında yapıcı, yönlendirici ve yardımcı olmalıdır.

6) Kurumun ve başındaki kişilerin diasporadan gelen yerleşimcilerle, buradakilerin arasındaki kültürel farklılıkların 100 yılı aşkın bir kopukluktan kaynaklanan sosyal bir gerçeklik olduğunu anlayıp kavrayarak, bu gerçekliğe göre bir politika belirlemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Değerli Ayhabı,

Yukarıda kısa maddeler halinde belirttiğimiz istek ve önerilerimizi size iletirken ülkemizin içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurarak, binalarımızın ve yaşam alanlarımızın fiziki koşullarından ve bu konuda yaşamakta olduğumuz sıkıntılardan ayrıca söz etmedik. Çünkü bu sorunların aslında bir yaklaşım sorunu olduğunu, karşılıklı iyi niyet ve anlayışla çözülebileceğine inanıyoruz.

Bu vesileyle yeni görevinizin Abhazya’ya ve size tekrar hayırlı olması diler ve saygılarımızı sunarız.

Not: Bu dilekçenin orijinali Türkçe yazılmıştır. Abaza ve Rus dillerine çevrilerek, birer örneği bilgi için devlet Başkanlığına ve Başbakanlığa da sunulmuştur.

En İyi Oyun Blog