TBMM ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU TALEPLERİMİZİ DİNLEYECEK

Federasyonumuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlık çalışmalarına başlanan yeni anayasa konusunda, görüş ve taleplerimiz dinlemek üzere TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından davet edilmiştir.  İlgili davet yazısı ekteki gibidir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU

 

Sayı     : A.01.1.AUK.0.00.00.00 –

Konu  : Komisyona davet

 

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONUNA

Hazırlık çalışmalarına başlanan yeni anayasa konusunda görüş ve taleplerinize başvurulması, demokratik katılımın bir gereği olarak görülmektedir. Bu bağlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Meclis binasında, 09.01.2012 tarihinde değerli federasyonunuzun uygun göreceği temsilci ya da temsilcilerini dinleyecektir. Temsilcilerinizin adlarının yazılı olarak bize bildirilmesi hususunu rica ederim.

Bilgi ve takdirlerinize saygı ile.

 

Cemil ÇİÇEK
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı

 

Dinleyecek Komisyon: TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu  3 nolu Alt Komisyon

Dinleme saati: 11:40 – 12:20

Dinleme yeri: Mermerli Salon

En İyi Oyun Blog