İLGİLİ KAMUOYUNA AÇIKLAMA

22 EYLÜL 2011

20 Eylül 2011 tarihinde “Candemir KAFFED’i Kullanıyor” -WikiLeaks – MİTHAT ÇELİKPALA “CİHAN CANDEMİR, KAFFED LİDERLİĞİNİ ŞİRKETİ İÇİN KULLANIYOR” başlığı altında ve “WikiLeaks Belgeleri’nde ABD’li diplomatların Türkiye’de ki Abhaz – Kuzey Kafkasya Diaspora ile ilgili görüşme ve araştırma sonuçları bir bir açıklanmaya başlandı. Aşağıda TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Kafkasya uzmanı Prof. Mithat Çelikpala’nın Abhaz – Kuzey Kafkasya diasporası ile ilgili açıklama ve yorumları bulunmaktadır” girizgahıyla, elektronik mesaj şeklinde tüm ağa servis edilen değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bilindiği üzere Wikileaks belgeleri, Amerikalı diplomatlarca, bulundukları ülkelerde, diplomatların ilgilendikleri konular çerçevesinde yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda kaleme alınan raporlardır. Bu belgelerin, ilgili konularla alakalı genel havaya dair Amerikalı diplomatların kendi kişisel gözlemlerini yansıttıkları ve merkezden puan almak adına spekülasyon niteliğinde yorumları da muhteva eden özel servis dokümanları olduğu bilinmektedir.

Wikileaks’de açıklanan belgelerle ilgili dünya ölçeğinde bir tartışma süregitmektedir. Bu tartışmanın belli sınırlar içerisinde faydalı yanları da olduğu söylenebilir. Ancak bu fayda, nesnel ölçütler içerisinde ve yönlendirmelerden uzak tartışmalar olduğunda söz konusudur. Hal böyleyken, başına eklenen ve maksatlı olduğu açık bir girizgâhla ve belirli bir gündem doğrultusunda servis edilen bu belge, sözünü ettiğim nesnellikten uzak ve hoyrat bir karalama belgesine dönüşmektedir. Belge içinde yer alan uyumsuzluklar, bilgi yanlışlıkları ve taraflı değerlendirmeler bir tarafa, bu belgenin benim adım kullanılarak hoş olmayan bir biçimde, son dönemde Türkiye’deki örgütlenmelere hakim olan güç mücadelesi ve kişisel hesaplara malzeme edilmesi tarafımca kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. Belgenin son kısmına eklenmiş bulunan değerlendirmelerin şahsıma ait olmadığının bilinmesi bu bakımdan önemlidir. Tarafıma atfedilerek yapılan değerlendirmeleri kullanarak ismim üzerinden, kişisel kavgaların ve şahsi hırsların ete kemiğe büründürülmesinden son derece üzüntü duyduğumun ve kaygılandığımın tüm kamuoyunca bilinmesini isterim.

2000’li yılların başından itibaren, Abhazya dâhil olmak üzere, Kafkasya, Dernekler ve diyaspora üzerine yaptığım yüzlerce değerlendirme, yayın ile katıldığım toplantı ve konferanslarda gerçekleştirdiğim konuşmaların kimliğimi, çalışma tarzımı ve kişiliğimi Türkiye’deki tüm Abhaz ve Adığelere doğru olarak yansıttığını tahmin ediyorum. Bu çerçevede, Abhazya, diyaspora ve Kafkasya söz konusu olduğunda KAFFED’in dışında, başta Kafkas-Abhaz Dayanışma Komitesi olmak üzere tüm dernek, vakıf, inisiyatif ve örgütlenmelere, kişisel, kurumsal ve dünyaya bakış açısına ilişkin farklılıklarını dikkate almadan, siyasal duruşunu çok önemsemeden elimden geldiğince destek olduğumu düşünüyorum. Bunun akademik dünya dâhil olmak üzere profesyonel hayatımı da doğrudan etkilediği yine birçoklarınca bilinmektedir. Bu çerçevede şimdiye kadar ikincil bir gündemi olmadan kurduğumu düşündüğüm ilişkilere benim bu ilişkilere verdiğim değer ve duyduğum saygı ile tezat oluşturacak biçimde yaklaşıldığını görmek beni derinden üzmüştür. Bu bağlamda, doğru olmadığı ve taraflı biçimde kaleme alındığı bilinen bir belgenin, benimle bu konuda görüşülmeden ve yakışıksız bir biçimde, bulvar gazetesi/gazetecisi tavrıyla yazılan bir girizgâhla bezenerek kullanılması sözünü ettiğim ilişkilere amir kabul ettiğim dürüstlük ve güvenilirlik gibi değerlerin -en azından kimi durum ve kişiler söz konusu olduğunda- aynı biçimde önemsenmediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle söz konusu belgeyi hazırlayarak tüm iletişim ağlarına servis eden zihniyeti telin ediyor ve yapanları, her kimse, şiddetle kınıyorum.

Bu vesileyle tüm kamuoyunu saygıyla selamlıyor ve tarafı olmadığım tüm şahsi çekişmelere dair bundan böyle üretilecek bilgi kirliliğinin bir parçası olmayacağımı iletiyorum.

Mitat Çelikpala

En İyi Oyun Blog