KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU YENİ YÖNETİM KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

4 Aralık 2011’de gerçekleştirilen 5. Olağan Genel Kurulumuzda seçilen yönetim kurulu, 18 Aralık Pazar günü 10:30 da Federasyon merkezinde ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

 

Toplantıda oybirliği ile alınan kararlar ve görüşülen konular özet halinde aşağıdaki gibidir.

Halkımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

 

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Yönetim Kurulu

 

Yönetim Kurulu Kararları

 

 1. Yönetim Kurulu Görev Paylaşımı aşağıdaki şekilde yapıldı:

Genel Başkan Yardımcısı                                Doğan Duman

Genel Başkan Yardımcısı                                Hasan Seymen

Genel Sekreter                                               Murat Canlı

Genel Mali Sekreter                                        Hasbi Yılmaz

Genel Eğitim ve Teşkilatlanma Sekreteri           Filiz Çelik

Sosyal  İşler ve Bölgesel  Etkinlikler Sekreteri   Erdoğan Yaşar

Üye                                                               Aydın Aydemir

Üye                                                               Bekir Sami Yavuz

Üye                                                               Bersis Karabulut

Üye                                                               Erol Taymaz

Üye                                                               Gürbüz Hakan Alpaslan

Üye                                                               Necmettin Tanbova

Üye                                                               Özkan Çoklar

Üye                                                               Yıldız Şekerci

 

 1. Yasalar ve tüzüğümüz uyarınca gerekli yetki belgeleri, sirkü ve vekaletnamalerin hazırlanmasına,

 

 1. IV. Dönem Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve halen görevine devam eden “Abhazya Çalışma Grubu, Adıgey – Kıyıboyu Şapsığ Çalışma Grubu ve Kabardey – Balkar & Karaçay – Çerkes Çalışma Grubu”nun yeni dönem kadrolarının belirlenmesi ve çalışma gruplarının Yönetim Kurulu ile koordinasyonun sağlanması için aşağıdaki üyelerin görevlendirilmesine,

 

Abhazya Çalışma Grubu                                              Özkan Çoklar

Adığey – Kıyıboyu Şapsığ Çalışma Grubu                      Yıldız Şekerci

Kabardey – Balkar & Karaçay – Çerkes Çalışma Grubu  Bersis Karabulut

 

 1. Yeni Anayasa Süreci’ne Çerkes Halkının talep ve beklentileri ile katkı koymak amacıyla çalışacak Anayasa Çalışma Grubu’nun aşağıdaki isimler ile çalışmalarına başlamasına,

 

Cihan Candemir

Vacit Kadıoğlu

Ömer Küçüközcan

Doğan Duman

Hasan Seymen

Erol Taymaz

Murat Canlı

Bersis Karabulut

Birgül Asena Hızal

Cevat Bage

Sezai Babakuş

 

 1. Merkezi  Finans ve İhale Birimi’nden hibe almaya hak kazanan “Farklılıklarımızla Var Olmak İstiyoruz” isimli projemize ilişkin gerekli bildirimlerin ve yetkilendirmelerin yapılmasına karar verildi.

 

Yönetim Kurulu’nda Görüşülen Konular

 

1.Federasyonumuzun mali durumu, mevcut alacakların tahsili ve düzenli gelir getirici faaliyetlerin arttırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar,

 

 1. 24 Aralık 2011’de gerçekleştirilecek Gaziantep Derneğimizin yeni binasının ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey’in davetine icabeten “Ali Şefik Özdemir Bey Heykeli”nin açılış törenlerine katılım,

 

 1. Mevcut ve kurulması düşünülen komisyonlar, bu komisyonlara bölgelerimizden katılımlar,

 

 1. Bölgelerin organizasyonu ve koordinatör derneklerin belirlenmesi,

 

 1. KAFFED’in tabanla olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,

 

 1. 2014 Soçi Olimpiyatları’na ilişkin olarak Federasyonumuzun tavrını belirlemek amacıyla halkımızın her kesiminin görüşlerini almaya yönelik çalışmalar ve komisyon kurulması,

 

 1. KAFFED Yönetim Kurulu, Başkanlar Kurulu ve Danışma Kurulu 2012 yılı toplantı takviminin belirlenmesi,

 

 1. Nart Dergisi ve Federasyonumuz web sitesinin organizasyonu, içeriğin geliştirilmesine ve abone sayısının arttırılmasına, sosyal medya enstrümanlarının daha aktif kullanımına yönelik çalışmalar.

En İyi Oyun Blog