KAFFED V. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Kafkas Dernekleri Federasyonu V. Olağan Genel Kurulu 27 Kasım 2011 tarihinde saat 10.30’da “Şenyuva Mahallesi Meriç Sokak No:23 Beştepe/Ankara adresindeki TES-İŞ sendikası toplantı salonu”nda; çoğunluk sağlanamaması halinde aynı yer ve saatte 4 Aralık 2011 tarihinde yapılacaktır. Federasyonumuz delegeleri ve kamuoyuna duyurulur.

GÜNDEM:

1- Açılış, saygı duruşu, divanın seçimi ve divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

2- Genel Başkanın açış konuşması,

3- Konukların konuşmaları,

4- Faaliyet, Denetleme ve Mali raporların genel kurula sunulması,

5- Raporlar üzerinde görüşmeler,

6- Raporların ayrı ayrı oylanarak kurulların ibraya sunulması,

7- 2011-2012 faaliyet yıllarına ait tahmini bütçenin ve üye derneklerce ödenecek yıllık aidat tutarlarının  ve yeni üye olacak derneklerin giriş ödentisinin görüşülüp karara bağlanması,

8- Tüzük Değişikliklerinin görüşülüp oylanması,

9- Genel Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim ve Onur Kurulu üyeleri ile DÇB delegelerinin seçimi,

10- Gelecek dönem çalışma programı hakkında özet bilgi sunumu,

11- Dilek ve temenniler,

12- Kapanış

En İyi Oyun Blog