KAFFED 21 MAYIS SÜRGÜN ANMA ETKİNLİĞİNİ İSTANBUL’DA YAPACAK

1989 yılından bu yana 21 Mayıs sürgünü anma etkinlikleri yerel olarak derneklerimizde, bölgesel olarak da İstanbul, Kefken, Samsun, Adana ve İzmir’de düzenlenmektedir.

Kefken’de birkaç yüz kişinin katılımı ile başlayan anmalar binlere ulaşmış ve nihayet geçen yıl 10.000’i bulmuştur. Federasyonumuz ve federasyonumuz üyesi bölge derneklerinin girişimleri ile Babalı sahilindeki mağaralar Kültür Bakanlığınca sit alanı ilan edilmiş ve Karağaç Mezarlığı’nda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Halkımızın yanı sıra bölge halkı da Kefken’in anlam ve önemini çok iyi öğrenmiş ve orada yaşanan duygu yüklü atmosferden etkilenmiştir.

Geçen yıl Kefken’e gösterilen büyük ilgi iki şeyi daha net ortaya çıkarmıştır:

Trafik, park alanı, katılımcıların temel ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda Karaağaç Köyü ve Babalı sahillerinin alt yapısının artık yetersiz kalıyor olması birinci sorundur.  Katılımcı sayısının her geçen yıl arttığını gören Federasyonumuz bu sorunu öngörerek alt yapının iyileştirilmesi talebiyle geçen yıl İzmit İl Kültür Müdürlüğü, İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kandıra Kaymakamlığı nezdinde girişimde bulunmuştur. Ancak sahiller ile ilgili kısıtlayıcı yasalar ve genel mevzuat nedeniyle istenilenler yapılamamış yapılanlar ise yetersiz kalmıştır.

İkincisi ise katılımı, coşkusu ve duygusal atmosferi yüksek olan anmaların kamuoyuna yansımasının beklentilerin altında kalmasıdır. Bunun en temel nedeni anmaların yapıldığı bölgenin medyanın ulaşımı açısından çok uzak ve çalışma koşulları açısından elverişsiz olmasıdır.

KAFFED bu iki temel sorun  nedeniyle bu yılki 21 Mayıs Sürgün Anma etkinliklerini Çerkeslerin Osmanlı topraklarına sürgün edildiklerinde İstanbul’daki  ilk yerleşim yerlerinden biri olan Beşiktaş’a taşımaya karar vermiştir. Hedef 25.000 kişiyi Beşiktaş Meydanına taşımak ve her yıl olduğu gibi bu yıl da sürgün yolunda ölenlerimizi anarken aynı zamanda  anavatan ve Türkiye için taleplerimizi  dile getirmektir.

Kefken sembolik  bir grupla ziyaret edilmeye devam edilecektir.

Alınan bu karar gereği Federasyonumuza bağlı bölge dernek temsilcilerinden meydana gelen bir organizasyon komitesi çalışmalara başlamak üzere görevlendirilmiştir.  Detaylı program bu komisyonun çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak ve kamuoyuna duyurulacaktır.

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU

 

KAFFED ORGANIZES COMMEMORATION ACTIVITIES IN ISTANBUL FOR THE 21ST MAY EXILE AND GENOCIDE DAY

The 21 May commemoration activities, which started with the participation of a few hundred people in Kefken, reached thousands and finally 10.000 last year. With the initiative of our federation, KAFFED, and the member associations in the region, the caves in Babali coast were declared as the protected area by the Ministry of Cultural Affairs and new arrangements were made in Karagac Cemetery. Besides our people, the local community learned the meaning and importance of Kefken very well and was impressed by the emotional atmosphere there.

The extent of the participation in Kefken last year revealed two organizational shortcomings:

That the infrastructure of Karaagac Village and Babali coast is inadequate regarding traffic, parking lots, fulfilling the basic needs of the participators is the primary issue. KAFFED, which observed that the number of the participants increased every year, took step at the Izmit Provincial Culture Directorate, Izmit Metropolitan Municipality and Kandira Governorship last year with the demand to improve existing infrastructure. However, because of the restrictive laws and general regulations regarding the coasts, all the intended improvements could not be done and although there were additional facilities last year, they were inadequate for the number of people attending the activities.

The second issue is that the reflection of the commemoration day in the general public and the media, in spite of its emotional atmosphere shared by thousands of people, falls short of the mark. The main reason is that the area the event takes place is very distant regarding the access of the press and the wider public.

Because of these two issues, KAFFED decided to move this year’s main commemoration activities for the 21st May Exile and Genocide Day to Besiktas, which was one of the first settlements of the Circassian people in Istanbul when they were exiled to the Ottoman territories. The target is to bring 25.000 people to the Besiktas Square and to express our demands for the homeland and for Turkey while remembering our losses on the way of exile just like we do every year. Kefken will be visited by a small group on the same day.

In accordance with this decision, an organization committee was formed by the representatives of the regional associations to proceed with planning and organization of activities. The detailed program for the commemoration activities is going to be announced to the public in due course.

THE FEDERATION OF CAUCASIAN ASSOCIATIONS

En İyi Oyun Blog