Rusya Federasyonu yeni soydaşlar yasası

Rusya Federasyonu’nun yeni soydaşlar yasası yeni bir anlayış ve açılım ortaya koyuyor. Biz diasporada yaşayan Çerkesler açısından da çok önemli olan bu yasa ile ilgili olarak Necdet Hatam’ın  Maykop’tan gönderdiği yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

– Rusya Federasyonu’nun soydaşlar politikasını çok önemsediği hem dış hem de iç politikasında önemli bir yer tuttuğu vurgulanıyor. Öyle ki soydaşların temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde RF’nun hakları ihlal eden ülke ile olan ilişkilerini gözden geçirebileceğinin altı çiziliyor.

 – Rusya Federasyonu’nun Sovyetler öncesi devlet dahil tüm Rusya devletlerinin halefi ve devamı olduğunun altı çiziliyor.

 -Her ne sebeple bu devletlerden ayrı düşmüş olanların ve çocuklarının soydaş sayılacağı, tarihi toprakları bugün Federasyon sınırları içinde kalan halkların soydaş sayıldığı, yani bizlerin de Rus değil Rusya Federasyonu soydaşı olduğumuz çok net bir biçimde dile getiriliyor.

-Rusya Federasyonu’nun nerede olurlarsa olsunlar soydaşların temel insan hak ve özgürlüklerinin koruyucusu olacağı bunları savunacağı belirtiliyor. Soydaşların dillerini kültürlerini koruyup geliştirmeleri konularında yardımcı olacağı vurgulanıyor.

-Bir  soydaşın turist  olarak bile geldiğinde Rusya Federasyonu sınırları içerisinde vatandaş haklarından faydalanacağı ve sorumluluklarını taşıyacağının altı çiziliyor.

 -Sadece bir başka ülkede dilini kültürünü gelenek ve göreneklerini yaşatarak geliştirerek katkıda bulunmakla kalınmayacağı aynı zamanda dönüşlerinin teşvik edileceğinin altı çiziliyor.

-Vatandaşlık işlemlerinin vatandaşlık isteyen herhangi biri gibi değil süresinden önce verileceği ve bunun var olan yasalara göre uygulanacağı belirtiliyor. Ki yürürlükteki vatandaşlık yasasına göre bu beş yıllık süre bir yıla kadar kısaltılabiliyor.

 -Soydaşların soydaş oldukları kurulan STK üyelik belgeleri, devletin kuracağı örgütlerden alınacak belgelerle kanıtlanması gerektiği açıklanıyor.

-Rusya Federasyonu’na ilişkin Rusça ve anadillerde bilgilendirme internet sitelerine radyo tv yayınlarına yardımcı olunacağı dile getiriliyor.

-Tüm bunların sorumluluğunu başta RF  Devlet Başkanı olmak üzere federatif devlet organları, üye devletlerin yani bizim için cumhuriyetlerimiz devlet kurumları, yerel yönetimlerin kurumları, sözü edilen halkın RF’da yaşayan kesimine sorumluluk yükleniyor.

-Federasyon ve üye devletlerin örgütler vakıflar kurabileceği kurmaları gerektiği üzerinde duruluyor. Soydaşlara ilişkin bilgi bankası oluşturulması gerekli görülüyor.

-Koordinasyonu da daha önce DÇB ve KAFFED olarak birkaç toplantısına katıldığımız “Soydaşlar Kongresi”ne veriyor.

En İyi Oyun Blog