Şamil Tayyar ve Nuriye Akman’a açık mektup

6 Nisan 2008 Pazar günü Zaman Gazetesi’nde Sayın Nuriye Akman tarafından yapılan röportaj, temsil ettiğimiz Çerkes toplumunun büyük tepkisini çekmiştir. Bu ortak tepkiyi iletiyor ve sizleri röportajın görünen amacının dışına çıkarak,  toplumumuza karşı yaptığınız haksızlık nedeniyle kınıyoruz.

Sizleri kınıyoruz, çünkü “uzman” sıfatıyla kullandığınız köşenizde siyasi tetikçilik yapıyorsunuz ve okuyucunuz olan büyük bir kitleyi belgesiz ve yanlış bilgilerle, Çerkes toplumu aleyhinde yanıltıyorsunuz.

Çerkes camiasına yönelik iftiralarınız için de sizden açıklama bekliyoruz.

Şamil Tayyar bir yandan “elimde ciddi bilgi ve belge olmadığı için üzerine gitmedim” derken, diğer yandan tüm Çerkes-Abhaz toplumunu (burada Çerkes- Adıge- Abhaz terimlerini tam bilmediği anlaşılıyor) “Ergenekon” örgütlenmesinin içinde gösterecek çok önemli iddiaları “ilk defa söylediğini” ifade ediyor. Çerkes camiası olarak kendisinden, bildiği isimleri açıklamasını bekliyoruz. “Basın etiği” ve “yazar namusu” kavramları gereği bu açıklamaları yapmak, Sayın Şamil Tayyar için Çerkes toplumuna karşı ahlaki bir borç haline gelmiştir. Bunu kendisinden talep etmek de bizim hakkımızdır. Hiç kimsenin mesnetsiz iddialarda bulunup, toplumu rencide ettikten sonra, hiçbir şey olmamışçasına köşeye çekilme hakkı yoktur. Çünkü yapılan ve söylenenler sadece Çerkes toplumunu rencide edici şeyler olmakla kalmamış, aynı zamanda Türkiye’nin etnik hassasiyetlerine yönelik tehditler içerir hale gelmiştir. Böylece, toplumun bir bölümü, diğeri aleyhinde yanlış bilgilendirilmiş ve düşmanlık yaratılmaya çalışılmıştır. Bu şekliyle, alenen “bölücülük” suçu işlenmiş olmaktadır.

Sayın Nuriye Akman’ın Kafkasya, Nakşibendilik ve Ethem Bey hakkındaki ifadelerine gelince; düzeltecek bir şey bulamıyoruz. Çünkü konular hakkında hiçbir şey bilmediği, soruların içeriğinden anlaşılmaktadır. Yine basın etiği gereği Sayın Nuriye Akman’a, bu konular hakkında öncelikle yeterli bilgi sahibi olması gerektiğini hatırlatıyoruz.

Sayın Nuriye Akman ve Sayın Şamil Tayyar;

Sonuç olarak, yasal haklarımız mahfuz kalmak kaydıyla, bilinçli veya bilinçsiz şekilde topluma yanlış bilgiler sunarak toplumu yanıltan, düşmanlık duygularını körükleyen ve de Çerkes toplumunu rencide eden yayınınız nedeni ile sizleri kınıyoruz.

Yukarıda belirttiğimiz açıklamaların en kısa zamanda yapılmasını talep ediyoruz.

Cihan Candemir
Kafkas Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

En İyi Oyun Blog