“21 MAYIS 2008 : SÜRGÜNÜN 144. YILINDA ÇERKESLER” – SEMPOZYUMU

25 Mayıs 2008 Pazar

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, Fazıl Say Salonu

 PROGRAM

11:00 – 11:30   Açılış Konuşmaları

                         Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Deniz Ülke Arıboğan

                         Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Cihan Candemir

  1. OTURUM : 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ ve SONUÇLARI

Oturum Başkanı : Yrd. Doç. Dr. Berat Bir Bayraktar

11:30 – 12:00   “19. Yüzyılda Çerkesya Sorunu”   Doç. Dr. Sedat Özden

12:00 – 12:30   “Çerkes Sürgününün Nedenleri”   Bedri Habiçoğlu

12:30 – 13:00   “Osmanlı İmparatorluğu’na İskan”   Şamil Jane  

13:00 – 13:30   Sorular-Cevaplar

13:30 – 14:30   Öğle Yemeği

 

  1. OTURUM : GÜNÜMÜZDE KAFKASYA ve ÇERKES DİASPORASI

Oturum Başkanı : Ergün Özgür

14:30 – 15:00   “Çerkes Diasporası ve Kafkasya’ya Dönüş Hareketi”   Chen Bram

15:00 – 15:30   “Türkiye’nin Rusya Federasyonu ve Gürcistan İle İlişkilerinde Çerkesler’in Potansiyel Etkisi”   Doç. Dr. Alexandre Toumarkine

15:30 – 16:00   “Bağımsız Abhazya”   Sezai Babakuş

16:00 – 17:00   Sorular-Cevaplar

En İyi Oyun Blog