“21 Mayıs: Büyük Sürgünün 144. Yılında Çerkesler” Sempozyumu

25 Mayıs 2008

Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Yerleşkesi, Fazıl Say Salonu

 

Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz-Kafkasya Araştırma Merkezi ve Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED), geleneksel ‘21 Mayıs Büyük Çerkes (Adige-Abhaz) Sürgününü Anma Etkinlikleri’ çerçevesinde, 25 Mayıs 2008 Pazar günü Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş yerleşkesi, Fazıl Say Salonunda, 11:00 -17:00 saatleri arasında ekteki program uyarınca “21 Mayıs:Büyük Sürgünün 144. Yılında Çerkesler” konulu bir sempozyum düzenleyeceklerdir.

Sempozyumu Düzenleyenler:

Karadeniz-Kafkasya Araştırmaları Uygulama ve Dokümantasyon Merkezi, 2006 yılı Ekim ayından itibaren Bahçeşehir Üniversitesi içinde faaliyetlerine başlamıştır. Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı, Balkanlardan Orta Asya’ya uzanan bölge ve bu bölgede yer alan ülkelerle ilgili tarihi, ekonomik, sosyolojik, siyasal ve hukuki alanlarda bilimsel araştırma, uygulama, eğitim-öğretim ve dokümantasyon çalışmaları yapmak, gerçekleştirdiği etkinlikler ve yürüttüğü araştırma projeleri sayesinde bu bölge ile ilgili konular ve son gelişmeler hakkında akademik ve entelektüel bir forum oluşturmak ve bu konuyla ilgili uzman yetiştirmektir. Araştırma konularında ulusal ve uluslararası akademik kurumlar ve ağlarla işbirliği yapmak; konferanslar, sempozyumlar ve çalıştaylar düzenlemek; ulusal ve uluslararası mecralarda yayın faaliyetleri yürütmek ve bu faaliyetleri desteklemek; güncel konular hakkında tartışma platformları oluşturmak ve Türkiye’deki kamu sektörüne ve özel sektöre projeler hazırlamak merkezin öncelikleri arasındadır.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAF-FED), Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Çerkeslerin oluşturduğu derneklerin çatı örgütüdür. Çerkes derneklerinin merkezi bir yapı içinde birleştirilme çabaları 1975-1976 yıllarında başlamış, 1980 askeri darbesi ile kesintiye uğramış ve 1987 yılından itibaren hızlanarak ve 5 Nisan 1993 tarihinde Kafkas Derneği Genel Merkezi kurulmuştur. Ağustos 2002’de derneklerin federasyonlaşmasına izin veren yasanın çıkmasıyla Kaf-Der, federasyonlaşmanın önünü açmak için şubelerini feshetmiş, 3 Temmuz 2003’de Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAF-FED), Ankara’da resmen kurulmuştur. Halen üye dernek sayısı 56 olup, katılımlar sürmektedir. Federasyon, Kafkasya’dan müzik, tiyatro ve halk oyunları grupları getirmekte, üye dernekler tarafından gerçekleştirilen Kültür Festivallerine destek vermekte, süreli yayın organı Nart dergisini çıkarmakta, Kafkasya’daki cumhuriyetlere burslu üniversite öğrencileri ve yaz tatili için 12-15 yaş arası çocuklar göndermektedir. Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAF-FED), Rusya Federasyonu’na bağlı Kabartay-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’te merkezi olan Dünya Çerkes Birliği’ne üyedir.

21 Mayıs’ın Çerkes Halkı İçin Tarihi Önemi: 21 Mayıs, Çerkes halkının ulusal yas günüdür ve anavatan Kafkasya ile diaspora ülkeleri olan Türkiye, Ürdün, Suriye ve İsrail’de her yıl anılmaktadır. Batı Kafkasya’nın otokton unsuru olan Çerkes halkı (Adıge-Abhaz), 19. yüzyılın ikinci yarısında Çarlık Rusya’sının baskıları karşısında verdiği özgürlük savaşını kaybederek yüzde 90’lara varan oranda sürgün edilmiş ve Osmanlı toprakları olan Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu’ya dağınık olarak yerleştirilmişlerdir. 21 Mayıs, direnişin bitişini ve sürgünün başlangıcını simgeleyen tarihtir.

Sempozyumun amacı: Çerkesler’in bu ülkede 144 yıldır var olduklarını vurgulamak ve sürgün olmalarına sebep olan insanlık dramını bir kez daha gözler önüne sermektir. 1864 sürgününün sebep ve sonuçlarını bilimsel açıdan ortaya koymaktır. Verilmek istenen mesajların başında savaş ve sürgün yaşamış bir halk olarak Çerkesler’in barış, dostluk ve kardeşlik istediği ve bunun için çalıştığı gelmektedir. Çerkesler bu amaç doğrultusunda, dernekleri ve çatı örgütleri Kafkas Dernekleri Federasyonu aracılığı ile, her türlü bağnazlığı, kin ve şiddeti kınamakta, dillerini, adetlerini, kimliklerini yaşatmak istemekte,Abhazya ile Rusya Federasyonu’na bağlı Adıgey, Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetlerinde yaşayan akrabaları ve soydaşları ile kültürel, ekonomik, sosyal ilişkiler içinde olmayı arzu etmektedirler. Türkiye’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Çerkesler, adı geçen bu cumhuriyetlerin ekonomik yapısına artı değer kazandıracak şekilde Kafkasya’ya dönüş yapmayı arzu etmektedirler. Kafkasya ile sağlıklı, barışçı, yapıcı ilişkiler kurabilmelerinin öncelikli koşulunun Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında dostluk ve işbirliğinden geçtiğine inanan  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Çerkesler Türkiye ve Rusya arasında doğal bir dostluk köprüsü olma rolünü kendilerine misyon edinmişlerdir.

Sempozyuma Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Sayın Nazım Ekren, İstanbul Valisi Sayın Muammer Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Kadir Topbaş, Rusya Federas-yonu Başkonsolosu, Beşiktaş Kaymakamı, Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın İsmail Ünal, Kadıköy Kaymakamı, Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Selami Öztürk, Üsküdar Kaymakamı, Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakır, Pendik Kaymakamı ve Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya davet edilmişlerdir.

Programı ekte sunulan Sempozyum, ücretsizdir ve konuya duyarlı ve ilgili herkese açıktır.

Bilgilerinize sunar, katılımınızı bekleriz.

En İyi Oyun Blog