KAFFED Güney Marmara Bölge toplantısı Bursa’da yapıldı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Güney Marmara Bölge Toplantısı, Bursa’da yapıldı. 24 Ekim 2010 Pazar günü gerçekleşen toplantıya, Kafkas Dernekleri Federasyonu(KAFFED) Yönetim Kurulu üyesi Şamil Jane, KAFFED Adıgey Çalışma Grubu ve Anadil Komisyonu üyesi Emel Bezek, Balıkesir, Bandırma, Biga, Bursa, Gönen, İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İnegöl, Yalova dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda ayrıca Adıgey Cumhurbaşkanı’nın bölge toplantısına göndermiş olduğu mektubu iletmek üzere Sohta Asker ve Dünya Çerkes Birliği Yönetim Kurulu üyesi Çemişo Hazret hazır bulundu. Adıgey Cumhurbaşkanı sayın Aslan Thakuşine  gönderdiği mektupta;

“Ana dilini ve geleneklerinin korunması, halkımızın ‘Adığe Habze’ temelini taşıyan manevi-ahlak değerlerinin sürdürülmesi, yeniden hakiki doğuşun çerçevesinden halkımızın birliğini yenilenmesi, bugünümüzün tüm dünyadaki yeni nesil Çerkeslerin önünde olan görevidir.” dedi. Türkiye ve Rusya Federasyonu’nun ekonomik ve kültürel işbirliği içerisinde olduğunu belirten sayın Thakuşine;

“Biz Kafkasya ve diaspora Çerkesleri üzerimize düşen yüce görevimizi yerine getirerek  birlik ve beraberlik içinde olumlu ve yaratıcı çalışmalarımızla ülkelerimizin arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasal yakınlaşmalarını sağlamalıyız.

Ancak barışcıl ve işbirlikci, güvenlik ve istikrarlılık atmosferinde milli emellerimizi gerçekleştirebiliriz.” sözlerine yer verdi. Ayrıca Türkiye’deki Çerkes gençliğine önemli sorumlulukları ve görevleri olduğunu hatırlattı.

Sohta Asker, mektubun okunmasından sonra yaptığı konuşmada, diasporadaki örgütlenmenin Çerkes ismi ile yapılmasının Adıgey ve diaspora arasında sağlayacağı yasal olanakları anlattı.

Bursa Çerkes Kültür Derneği tarafından, Sohta Asker’e, sayın Aslan Thakuşine’nin mektubundan duyulan memnuniyet ve iyi dilekleri içeren bir yanıt verildi.

Toplantıda ayrıca Adıgey Cumhuriyeti “Adige Hase” Başkanı Arambiy Hapay’ın gönderdiği mesaja yer verildi.

Şamil Jane, diasporanın kendi tartışma sürecini tamamlayarak karar vereceğini, bunu yaparken politikayı çok iyi bilmemiz gerektiğini söyledi. Aynı zamanda Adıgey Cumhurbaşkanı’na, üniversitede öğrenci kontenjanı tanınması yönünde taleplerini iletti.

Toplantının, genel gündem değerlendirmesi bölümünde, derneklerin alacağı isimler konusu görüşüldü.  Filiz Çelik, Genel Kurul Sonuç Bildirisini bir kez daha okudu ve Çerkes Kültür Derneği ismini almalarının gerekçesini,  toplantı katılımcılarına aşağıdaki gerekçelerle açıkladı;

-Bursa, bölgemizde bu ismi alan üçüncü dernektir. Yalova Çerkes Birliği, İnegöl Çerkes Adıge Kültür Derneği’nden sonra Bursa bu kararı almıştır. Dernek Genel Kurulları özgür iradeye sahip, kendi içlerinde özgün birer tüzel kişiliktir. Bursa derneği bu kararı tamamen kendi iç dinamikleriyle, üyelerinin özgür iradesiyle almıştır ve kararının arkasındadır.

-İsim değişikliği konusundaki tartışmalarımız, Türkiye’de demokratik açılım sürecinde başlamıştır. Bu konuda geçen dönem derneğimizde değerlendirme toplantısı yapılmış ve bölge derneklerine konu iletilmiştir. Dolayısı ile bu durum yeni başlayan bir tartışma değildir.

-Kimlik meselesine bakış ve değerlendirme anayurtta ve diasporada farklılıklar gösterebilir. Bu durum bizim dışımızdaki diasporik halklar içinde geçerlidir. Anayurtlarından birlikte sürülmüş, yakın köyler kurarak birbirine tutunmaya ve ayakta kalmaya çalışmış, Türkiye’de ulus-devlet yaratma sürecinde aynı baskılara maruz kalmış, örgütlerinde asimilasyona karşı birlikte direnmiş, aynı düğünlerde aynı oyunları oynamış halkların tek kimlik çatısında bir araya gelmeleri son derece doğaldır.

-Bursa’da isminde Kafkas adı geçen 36 adet dernek bulunmaktadır. Derneğimiz yerel yönetimlerde, Azeri, Özbek, Kırım, Tatar, Karapapak, Ahıska vb. derneklerin de yer aldığı Kafkas hemşehri gurubunda yer almaktadır. Bu kurumlar, Türk dünyasının Bursa’daki örgütleri algısı ile çalışmaktadır.

-Bursa, KAFKUR, KAFDER, KAFFED süreçlerinde aktif olarak yer almış, merkezi örgütlenmenin her zaman yanında olmuştur. Federasyonumuzun, kuruluşunda kabul ettiği ve halen internet sitesinde duyurduğu ilkelerinin savunucusudur.

Bu konu hakkında söz alan dernekler, konuyu kendi üye tabanlarında 7 Kasım başkanlar kuruluna kadar görüşeceklerini bildirdiler.

Toplantıda ayrıca aşağıdaki kararlar alındı.

-Bölge derneklerinde Anadil eğitimi, materyal, ders notları vb. konularda yapılacak çalışmalar Anadil öğreticisi Emel Bezek tarafından desteklenecektir.

-Geçen dönem bölge olarak alınan ve hayata geçirilemeyen kararlar, bir sonraki toplantıda ele alınacak ve bu dönem gerçekleştirilmesi konusunda çalışma yapılacaktır.

-Bir sonraki toplantı 19 Aralıkta İnegöl’de yapılacaktır.

En İyi Oyun Blog