Bursa Çerkes Kültür Derneği genel kurul sonuç bildirimi

GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRİMİ

Bursa Kafkas Derneği Genel Kurulu, Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile 17.10.2010 Pazar günü olağanüstü olarak toplanmıştır. Sait Çapar’ın başkanlığındaki divan tarafından yönetilen Genel Kurul toplantısı, derneğin isminin yer aldığı 1. ve 2. maddelerin değişmesini içeren tek gündemle yapılmıştır. Kafkas Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Şamil Jane, şehir dışında olması nedeniyle toplantıya yazılı bir sunumla katılmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Çelik tarafından sunulan isim önerisi üyeler tarafından tartışmaya açılmıştır.

Genel Kurul, mutabakatla kabul ettiği aşağıdaki gerekçelerle adını Çerkes Kültür  Derneği olarak değiştirmiştir.

1.Kimlik ve dil mücadelesi, coğrafi bölge isimleri ile verilemez. Kendimizi tanımladığımız isim, örgütümüzün de ismi olmalıdır.

2.Anadolu’ya geldiğimizde kurduğumuz ilk örgütün adı Çerkes Teavün Cemiyeti idi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus-devlet olma sürecinde halkımızın yaşadığı acılar ve yasal zorunluluklar nedeniyle aldığımız Kafkas coğrafi-bölge ismi bizi ifade etmemektedir.

3.Çerkes isminin hem Anavatanda hem Türkiye’de birleştirici ve toparlayıcı bir özelliği bulunmaktadır.

4.Yıllarca resmi tarihin hain Çerkes  tanımlaması ile baskı altına aldığı kimliğimizi geri almanın ve bize yaklaşık bir buçuk asırdır vatanlık yapmış bu ülkenin tarihiyle yüzleşmenin ve barışmanın vakti gelmiştir.

5.Anayurtta yapılan seçimlerde, vatandaşlarımızın kendilerini ‘Çerkes’ olarak tanımlayacak olmaları önemlidir.

6.Biz derneğimizin Adığe, Abaza, Wubıh üyeleri olarak Çerkes ismini  benimsiyoruz. Yüzyıllarca Çerkes halkı ile birlikte yaşamış, gelenek ve kültürleri birlikte şekillenmiş kendilerini Çerkes olarak ifade edenler derneğimizin bileşeni olmaya devam edecektir.

Bu gerekçeler ışığında derneğimizin adının ‘Çerkes Kültür Derneği’ olmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kararımızın halkımızın geleceği için yararlı olmasını diliyoruz.

Çerkes Kültür Derneği
Yönetim Kurulu

En İyi Oyun Blog