Doğu Akdeniz Dernekleri Bölge Toplantısı Mersin’de yapıldı

Doğu Akdeniz Bölgesi Dernekleri Toplantısı 10 Ocak 2010 Pazar Günü Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nde Yapıldı…

Doğu Akdeniz Bölge Dernekleri’nin geleneksel aylık toplantısı Mersin Derneği’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Federasyona bağlı derneklerimiz Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Göksun, Afşin ve Reyhanlı ile diğer bölge derneklerimizden İskenderun, Antakya, Osmaniye ve Ceyhan dernekleri yönetim kurulu üyeleri ve dernek başkanları katıldılar. Daha önce Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda alınan karar gereği bu toplantıya Mersin, Adana ve Reyhanlı derneklerinin gençlik komisyonlarından da gençler katıldılar.

Toplantı, düzenlenen yemeğin ardından Doğu Akdeniz Bölge sorumlusu KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi Servet Nejat Altay tarafından başlatıldı. Altay Kahramanmaraş’ta düzenlenen toplantıda görüşülen gündem maddelerini kısaca hatırlattı.

Özellikle bölge gençlik komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Mersin Gençlik Komisyonu üyesi M. Özgür Karataş söz alarak “Bizlerden neler beklediğiniz farkındayız, fakat acemiliğimizi bu sene atabildik özellikle gençlerle bu tarz faaliyetlerde toplanmak zor oldu. Bizimde kendi içimde bir takım sıkıntılarımız var. Şehirlerde sıkışıp kalıyoruz, bazı faaliyetleri yaparken seslerimizi duyurmakta yetersiz kalıyoruz. Yaklaşık 5 aydır AB Projelerinden yararlanmak için çalışmalar yapıyoruz fakat zaman ve maddi olanakların olmaması bizleri zorluyor.  Bu zorluklara rağmen elimizden geleni yapıyoruz. Yakın dönemde toplanıp, xabzemizi günümüze uyarlayarak tekrar canlandırmaya yönelik çalışmalar yaptık. Biz gençler olarak en büyük sıkıntımız maddiyat.”dedi.  Karataş’ın gençliğin sıkıntılarını ve ileriye yönelik projelerini anlatan kısa konuşmasından sonra toplantının gündem maddelerine geçildi.

Gündemin ilk maddesinde mali konular görüşüldü. Derneklerin Federasyona olan borçlarının ödenmesi gerektiği konuşuldu, derneklerimizin yaşadığı mali sıkıntıların çözüm yolları tartışıldı.

Daha sonra derneklerimizin üye sayısının arttırılması,  Federasyona bağlı olmayan derneklerin, Federasyona katılmaları için gerekli çalışmaların yapılması, yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlenmesi (özellikle Suriye ve Ürdün derneklerinin ziyaret edilmesi) konuları görüşüldü. Nart dergisinin yaygınlaştırılması gerektiği konuşuldu.

Gündemin bir diğer maddesi olan Abhaz Federasyonu konusu ise tek başına bir gündem teşkil etmesinden dolayı bir sonraki toplantıya ertelendi.

Bölge dernek toplantılarının daha da genişletilerek üyelerinde katılıp kaynaşabileceği bir ortam hazırlanması önerisi genel kabul gördü.

Bu toplantının ev sahipliğini yapan Mersin Kafkas Derneği’nin Başkanı Şamil Koç’un yaptığı kapanış konuşmasının ardından KAFFED yönetim kurulu üyesi ve Reyhanlı dernek başkanı S.Nejat Altay da, Doğu Akdeniz bölge dernekleri olarak bu toplantıya eksiksiz katıldıkları için tüm başkan ve yöneticilere, gençlik komisyonlarına, ayrıca Mersin Derneği’nin misafirperverliğine ve yaptıkları emeğe tüm katılımcılar adına teşekkür etti.

Bundan sonraki toplantıların da tek çatı altında ve yine eksiksiz katılımla diğer bölgelerimize emsal olması temennisinde bulunuldu.

Bir sonraki toplantı için Adana Dernek Başkanı Lütfi Beşdok’un davetiyle, 14 Şubat 2010’da Adana Kafkas Derneği’nde buluşmak üzere toplantı sona erdi.

En İyi Oyun Blog