Ethem Bey Dossyasi

Kafkas Dernekleri Federasyonu’nun yayın organı Nart Dergisi’nin 47 – 54 sayıları arasında yayınlamış olduğu ‘Ethem Bey Dosyası‘ ciddi bir araştırmanın ürünüdür.

Hakan Eken tarafından düzenlenen dosya ‘Ethem Bey’ konusuna ilgi duyan araştırmacıların da dikkatini çekmiş ve kaynak olarak kullanılmıştır.

PDF formatında hazırladığımız dosyayı bilgilerinize sunuyoruz.

1 – Neden Ethem Bey Dosyası?
2-  20. Yüzyılın ilk çeyreğinde Anadolu, bölge ve dünyadaki dengeler
3- Ethem Bey’in yaşam öyküsü ve görüşleri
4- Ethem Beyin yaşam öyküsü, eylemler ve görüşleri
5- Ethem Bey’in “Çerkes” kimliği ve başka kimlikler karşısındaki duruşu
6- 20 Yüzyıl başında Çerkes STK’lar, kültürel – siyasal etkinlikleri ve Ethem Bey I
7- 20 Yüzyıl başında Çerkes STK’lar, kültürel – siyasal etkinlikleri ve Ethem Bey II
8 – ‘Ethem Bey’ dosyasını bitirirken…

En İyi Oyun Blog