ANAVATAN’A DÖNENLERE RF YARDIMI

ANAVATAN’A DÖNENLERE RF YARDIMI

KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU
(KAF-FED),

2005 yılında oluşturduğu
DÖNÜŞ KOMİSYONU

vasıtası ile KAFKASYA’daki cumhuriyetlere dönmek isteyen hemşerilerimize yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

KAF-FED’İN DÖNÜŞ ÇALIŞMALARI

Dönüşle ilgili faaliyetlerin sağlıklı olması ve yerleşik yasa ve prosedüre uygun olması açısından Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu (R.F.) yasalarına uymaya azami özen gösterilmektedir. Bu kapsamda DÇB’nin dönüşten sorumlu üyeleri ve daha önce Adıgey’e dönmüş hemşerilerimiz ile koordineli bir çalışma sürdürülmektedir. (Dönüş Komisyonu çalışma ilkeleri için tıklayın.)

Türkiye’deki tarım sektörünün ağır koşullar altında olduğu günümüzde Kafkasya’daki Cumhuriyetlerimizde tarım yapmak isteyenler için oldukça çekici koşullar mevcuttur. Dönüş Komisyonu marifeti ile 20 Aralık-30 Aralık 2005 tarihleri arasında Adıgey Cumhuriyeti’ne gönderilen iki hemşehrimizin hazırladığı rapor, tarım girdileri ve diğer maliyetler hakkında değerli güncel bilgiler içermektedir. (Adıgey Cumhuriyeti Tarım Raporu İçin Tıklayın ) Adı geçen rapor, dönüşten sonra tarımla uğraşacak olanlar için hemen her soruya yanıt verecek niteliktedir.

Duygusallıkların tükendiği ve ekonomik dayatmaların öne çıktığı günümüzde Kafkasya’daki Cumhuriyetlerimizde tarımsal alanda çalışmak, orta ve küçük ölçekli iş yapmak isteyenlerin, özellikle sosyal ve ekonomik koşulları yerinde gördükten sonra karar vermelerini öneririz.

Gereken incelemeler sonunda dönüş yapacağı ülkede başarılı olacağını gözlemleyen, ancak yeterli maddi birikimi olmayan nitelikli hemşehrilerimize, KAF-FED Dönüş Komisyonu tarafından imkânlar nispetinde maddi destekler sağlanmaya çalışılacaktır. Halen cumhuriyetlerimizde nitelikli iş gücüne ihtiyaç duyulmakta olup, komisyon çalışmalarının amacı, mevcut ekonomiye ve kalkınma sürecine olumlu katkıda bulunmaktır.

Bu bağlamda Çorum’dan daha önce yine Dönüş Komisyonu desteği ile Maykop’a giden İsmet Seyhan isimli hemşerimiz, gerekli formaliteleri tamamlayarak 11 Nisan 2006 tarihinde komisyonumuz desteği ile Adıgey’e gitmiştir.

2005 yılı sonunda ADIGEY’de yapılan tarımsal yatırım araştırmalarını tamamlayıcı mahiyetteki fizibilite çalışmalarının da bu sene Mayıs ayında tamamlanması planlanmıştır.

DÖNÜŞÇÜLER İÇİN GİDER KALEMLERİ

Önceden herhangi bir Cumhuriyet’e gitmemiş olanlar, KAF-FED Dönüş Komisyonu’ndan bilgi alabilecekleri gibi, vize ve gidilecek cumhuriyetlerdeki bazı formaliteler için de adı geçen komisyondan yardım alabilirler.

Kişisel bazda veya ailece dönüş yapmak isteyen adayların, hangi işlemleri, ne kadar ücret karşılığında nasıl yaptırabileceklerini gösteren bilgiler, değerli hemşehrimiz Dzibe Osman Topal tarafından son derece detaylı ve titiz bir çalışma sonucu çıkarılmıştır.

YASAL PROSEDÜR

Dönüş yapmak isteyenlerin yerleşmek istedikleri cumhuriyetlerde tabi olacakları kanunlar (Rusya Federasyonu Vatandaşlık Yasası), R.F. tarafından 2002 yılında çıkarılan bir kanunla düzenlenmiştir.

Yasanın dilinin hukuki olması nedeniyle; hem daha iyi anlaşılabilmesi hem de bir dönüşçü tarafından yorumlanmasını kolaylaştırmak için, uygulamaya yönelik hususlar, kısaca ve anlaşılabilir bir dille aşağıda verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında henüz çifte vatandaşlık statüsü mevcut olmadığından, bir dönüşçü şu aşamaları izlemelidir:

1.Yerleşilecek cumhuriyetten kendi adına düzenlenmiş davetiyenin temini,

2.En az bir yıllık geçerliliği olan pasaport,

3.R.F. konsolosluklarının birinden vize alınması,

4.Uçak bileti,

5.Varış yerindeki OVIR (yerel resmi birim)den giriş ve bulunduğu yerin kaydının yapılması,

6.Gidilen Cumhuriyet nezdinde vatandaşlık başvurusunun yapılması.

KAF-FED DÖNÜŞ FONU

Kafkasya’daki cumhuriyetlerimize dönerek nitelikli işgücü oluşturmak isteyen donanımlı hemşerilerimizi desteklemek amacıyla KAF-FED tarafından küçük ölçekte bir fon oluşturulmuştur.

Dönüş Komisyonumuzca kullanılmakta olan fon, çok az sayıda hemşerimizin yaptığı bağışlarla oluşturulan çekirdek bir bütçedir. Bu fon, dönmeye istekli ve nitelikli insanlarımıza destek anlamında kullanılacaktır. Bu fonun varlığını sürdürebilme koşulunun, elbette kesintisiz bir katkı süreci ile mümkün olduğu da meydandadır.

Dönüş fonunun güçlü olabilmesi için KAFKAS DERNEKLERİ FEDERASYONU’nun Ziraat Bankası – Emek Şubesi’nde üç farklı para biriminde aşağıdaki hesap numaraları açılmıştır:

YTL: 355 861 48-5004

USD: 355 861 48-5002

EURO: 355 861 48-5005

Dönüş çalışmalarına bağış suretiyle katkıda bulunmak isteyen hemşerilerimiz bu hesap numaralarına para yatırabilirler. Bu fon kapsamında birikecek meblağ, sadece dönüş faaliyetlerini desteklemekte kullanılacak olup, arzu eden bağışçı isimleri Ek-D‘de sunulan listede yayınlanacaktır.

YILDA 1 USD KATKI KAMPANYASI

Bilindiği gibi dernek çevrelerinde uzun süredir, dönüş yapacak hemşerilerimize farklı bir katkı sağlayacak YILDA 1 (BİR) USD lık bir paranın, kendine özgü bir teşvik yaratacağı söylenegelmiştir. 5 Mart 2006 tarihli Dernek Başkanları toplantısında BANDIRMA Derneği Başkanı Sn. Abdülkadir ŞEKER’in ilk 1 Dolarlık banknotu çıkarıp uzatması ile bu düşünce kuvveden fiile çıkmıştır.

Yılda 1 USD katkı kampanyasına katılacak hemşerilerimiz bu sembolik miktarı aynı bankadaki USD hesabına yatırabilirler.

EKONOMİYE GENEL BAKIŞ

R.F.’nda serbest piyasa koşullarının oturması, son birkaç yılda petrol ve doğalgaz satışından elde edilen gelirin R.F. ekonomisine yaptığı büyük ölçüdeki katkı ile, R.F. genelinde tüketimin öne çıktığı bir ekonomik modelin de geçerlilik kazandığı göze çarpmaktadır. Arazinin hızla değerlendiği ve inşaat sektörünün ivme kazandığı da ayrı bir gerçekliktir.

ABHAZYA

Abhazya Cumhuriyeti’ne dönmek isteyenlerle ilgili çalışmalar, ABHAZYA CUMHURİYETİ GERİ DÖNÜŞ DEVLET KOMİTESİ tarafından yürütülmektedir. Abhazya Cumhuriyeti’nin öncelikli politikasını nüfus sorunu oluşturduğundan, adı geçen kuruluş bakanlık düzeyinde bir organizasyondur.

Abhazya Cumhuriyeti dönüş yapmak isteyenlere aşağıda sıralanan özel hakları tanımakta, 5 (beş) yılın sonunda dönüşçüye Abhaz vatandaşlığı statüsü vermektedir. Cumhuriyetin sağladığı hak ve hizmetler şunlardır:
*Vatandaşlık hizmetleri
*İkamete uygun konut
*Tarım yapabilecek kişilere tarım arazisi
*Teknik yeteneği olanlara imkânlar nispetinde iş olanakları
*5 yıl vergiden muafiyet
*Ticari iş yerleri için 3 yıl vergiden muafiyet
*İlk yerleşimi müteakip 1.000 (bin)USD (30.000 Ruble) yardım
*Evlenen kişilere 350 (üçyüzelli) USD (10.000 Ruble evlilik yardımı)
*Abhazya’daki aile efradından birinin vefatında 350 (üçyüzelli) USD (10.000 Ruble) ölüm yardımı
*Türkiye’deki ailesinden birinin vefatında 200 USD yol yardımı
*İlk doğan çocuk için 5000 (beşbin) Ruble doğum yardımı
*İkinci çocuk doğduğunda 7.500 Ruble doğum yardımı
*Üçüncü çocuk doğduğunda 10.000 Ruble doğum yardımı
*Ücretsiz sağlık ve eğitim hizmeti
*Devletçe sağlanan alt yapı (elektrik, su vs) hizmetlerinden ücretsiz yararlanma
*Düğün, cenaze ve benzeri acil ihtiyaçlar için faizsiz kredi olanağı

Daha detaylı bilgi için 0216 342 94 64 numaralı telefonla KAFKAS ABHAZYA KÜLTÜR DERNEĞİ’nden bilgi alınabilir.

En İyi Oyun Blog