GEORGE HEWITT:ABHAZYA BAŞARILI BİR DEVLET OLMA POTANSİYELİNE SAHİPTİR

George Hewitt: Abhazya başarılı bir devlet olma potansiyeline sahiptir.

Eğer Gürcüler/Gürcü politikacılar ‘işgal altındaki bölgeler’ hakkındaki açıklamalarına gerçekten inanıyorlarsa, hayal dünyasında yaşıyorlar demektir. Eğer inanmıyorlarsa bu girişimleriyle tamamen batılı destekçilerini aldatmaya çalışıyorlar demektir. Her iki şekilde de, Abhazya ve Güney Osetya da dahil 1989’dan beri girişimde bulundukları her şeyde oldukları gibi başarısız olmaya mahkumdurlar. Onlar kendilerinin en kötü düşmanlarıdır fakat bunu ve gerçeği yansıtan herhangi bir durumu anlamayı reddetmektedirler.

Bugün sitemizde sizlere Profesör George Hewitt’le yapılmış röportajı sunuyoruz. Hewitt, Doğu ve Avrupa çalışmaları okulunda Kafkas dilleri profesörü, British Academy üyesi ve Abhazya’nın Birleşik Krallıktaki fahri konsolosudur.Kendisi Abhazya’da 30 yıla yakın kalmış olup, Kafkasya tarihi, dilleri, politikaları hakkında düzenli olarak yayın yapmaktadır.

—- Yazılarınızda görüldüğü üzere Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya’yla ‘yeniden birleşme’ girişimlerine inanmıyorsunuz. Gürcistan’ın bu doğrultudaki aktiviteleriyle alakalı ne söyleyebilirsiniz? Sizce gerçekten Rusya Gürcistan’ın bağımsızlığını ve egemenliğini tehdit ediyor mu?

—- Eğer Gürcüler/Gürcü politikacılar ‘işgal altındaki bölgeler’ hakkındaki açıklamalarına gerçekten inanıyorlarsa, hayal dünyasında yaşıyorlar demektir. Eğer inanmıyorlarsa bu girişimleriyle tamamen batılı destekçilerini aldatmaya çalışıyorlar demektir. Her iki şekilde de, Abhazya ve Güney Osetya da dahil 1989’dan beri girişimde bulundukları her şeyde oldukları gibi başarısız olmaya mahkumdurlar. Onlar kendilerinin en kötü düşmanlarıdır fakat bunu ve gerçeği yansıtan herhangi bir durumu anlamayı reddetmektedirler. Bölgede normal hayatı sürdürmenin tek bir yolu vardır, o da Abhazya’yı ve Güney Osetya’yı kaybettiklerini anlamaları ve iyi komşuluk ilişkileri oluşturmak için çalışmalarıdır—aynısı Karabağ konusunda Azerbaycan için de geçerlidir. Ve Gürcistan’ın bağımsızlığı ve egemenliği konusunda ‘Rus tehdidi’ ise – Gürcistan’ın iddia ettiği ya da bir çoklarının inandığı gibi gerçek değildir. Şüphe yok ki Moskova bölgede etkisini devam ettirmek istemekte ve Gürcistan’ın NATO’ya girmesini engellemek istemektedir fakat roller tersine dönmüş olsaydı ABD’de tamamen aynısını uygulamak isteyecekti.

—-Abhazya ve Güney Osetya konusunda ki mevcut durumu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Durum ileride nasıl evrilecektir?

—-İki cumhuriyet arasındaki durum bir bakıma farklıdır. Abhazya’nın Rusya’ya katılmak ya da Rusya’nın uydusu olmak gibi bir niyeti yoktur, fakat batı’nın Tiflis’e inatla destek vermesinden dolayı Abhazya’nın istediği şekilde gelişme yolunda başka bir şansı yoktur. Ekonomisi turizm temelli olan Abhazya başarılı bir devlet olma potansiyeline sahiptir. Güney Osetya konusunda bir çok insan Kuzey Osetya ile birleşmenin en aşikar çözüm olacağını düşünmektedir fakat görünüşe göre böyle bir çözüm Güney Osetyalıların kendileri için ilk seçenek değildir. Güney Osetya’nın konum olarak kapalı hali, az nüfusu ve kendini yönetebilme konusundaki tecrübe eksiklikleri sebebiyle tam bir bağımsız devlet olarak varlığını sürdürebilme olanağı cevaplanması zor bir sorudur.

—-Kafkaslardaki mevcut durum hakkında neler söyleyebilirsiniz? Durumun spesifik özellikleri var mı?

—-Kafkaslar dil ve etnik çeşitlilik açılarından dünyadaki en değişik bölgelerden biridir. SSCB dağıldığında bunun yeni dünya düzeninin habercisi olduğu konusunda bir umut vardı ama ‘düzen’ kelimesi Sovyetler sonrası Kafkasya için hemen akla gelebilecek bir kelime değildi. Problemler çeşitlidir ve şu anda dünyanın bir çok ülkesinin sorunu olan militanca İslam’ın alan bulmasına hizmet eden Kremlin’in Çeçenistan’dan başlayan yanlış politikalarıyla çözümlenmiş değildir.Cumhuriyetlerin liderleri, tüm seviyelerdeki diyalogun cesaretlendirilmesi ve toplumun tüm seviyelerindeki yolsuzlukların bitirilmesi için gerekli olan ihtiyacı bir an evvel anlamalıdırlar. Kafkasya’nın yerli halkları yüzyıllar(hatta binyıllar) boyu beraber yaşamanın (ya da en azından komşu olarak yaşamanın) yollarını oluşturmuşlardır ve modern dünyanın hızlı değişen şartları altında, anlaşmazlık ve savaşa dönüşmeden bu yolların yeniden keşfedilmesi umulabilmelidir.

—-Karadeniz bölgesinde meydana gelen değişiklikler hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Abhazya ve Güney Osetya konusu hangi rolü oynayabilir?

Güney Osetya’nın konum olarak kapalı halinden ötürü Karadeniz bölgesindeki gelişmelere etkisinin ne olacağını söyleyebilmek zordur. Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi Abhazya’nın da katılmasıyla mümkün olacaktır. Gürcistan’ın ve Gürcistan’ın destekçilerinin Abhazya’yı izole etme ve Sohum-Trabzon arası gemi seferlerini engelleme girişimleri devam ettikçe anlaşmazlık ve çatışma potansiyeli hep olacaktır. Rusya kendi Karadeniz filosuna sahiptir ve NATO’nun da bölgede gemileri mevcuttur ve Ağustos 2008’deki krizde Rusya ve NATO, ABD gemileri arasında yakın temas tehlikesi söz konusu olmuştur. Abhazya’dan geçen demir yolu hattının tekrardan açılmasıyla bir çok ülke (Abhazya, Gürcistan, Ermenistan ve Rusya) fayda sağlayacaktır. Abhazya’nın tanınması ve Abhazya-Gürcistan arasında dostça komşuluk ilişkilerinin oluşturulmasıyla Karadeniz bölgesindeki sınır ülkeler arası tansiyonda ortadan kalkacaktır. Tanınma kaçınılmazdır ve ne kadar erken gelirse her şey için o kadar iyi olacaktır.

Röportaj Marat Kunaev tarafından gerçekleştirilmiştir.

En İyi Oyun Blog