‘BİRLİK’ KAZANDI…

Kafkas Dernekleri Federasyonu’muzun (KAFFED) 5. genel kurulu (3-4 Aralık, Ankara), her bakımdan çok başarılı geçti. Dinamik, çoksesli, tartışmalı ve düzeyli bir genel kuruldu. Kazanan ‘birlik’ oldu. Katılan ve katkı veren herkesi kutluyorum…

Genel kurulun ilk günkü istişare toplantısı çok iyi oldu; delege olsun-olmasın tüm katılımcılara eşit söz hakkı verildi, düşünceler tartıştı, hitabetler yarıştı, bildiriler uçuştu, herkes eteğindeki taşları döktü. Federasyon başkanlığı boyunca uğradığı pekçok haksız eleştiriye ve ahlaksız karalamaya sabır gösteren Cihan Candemir, yüce gönüllülüğünü yönettiği bu istişare toplantısında da gösterdi; varoluşlarını kendisini karalamak ve federasyonu yıpratmak üzerine kurmuş olanlara da söz verdi, aynı sabırla dinledi, nezaketi elden bırakmayan bir üslup ve eksiksiz bir hitabetle cevapladı. Candemir, bu genel kurulda bilgi, tevazu, hoşgörü ve duygusallıkla harmanladığı performansıyla hepimizin gönlünü fethetti ve yüreklerimize insan sıcaklığı ekti. Teşekkürler başkan…

İkinci günkü resmi genel kurul toplantısı da gayet iyiydi; iktidar partisinin deneyimli-etkin hatibi Hüseyin Çelik ile anamuhalefet partisinin yükselen yıldızı Emine Ülker Tarhan’ın konuşmaları içerikli, samimi ve umut vericiydi. İki başkan adayımız (Vacit Kadıoğlu ve Yalçın Karadaş) ile delegelerin konuşmaları yapıcı ve kapsayıcıydı; toplumumuzun karşı karşıya bulunduğu pek çok sorun gündeme getirildi, daha iyi bir gelecek için düşünceler savunuldu, öneriler sunuldu.

Bu genel kurul, tam da genel kuruldan önce yaptığımız ‘Çare birliktir, birlikte yürümektir’ başlıklı çağrımızda belirttiğimiz üzere, federasyonun temel kuruluş felsefesini ve bugüne dek sürdüregeldiği ‘birlik’ çizgisini korumak bakımından çok kritik bir öneme sahipti. Federasyonu oluşturan pekçok dernek başkanı, yönetim kurulu üyesi ve delegesiyle birlikte 500’ü aşkın kanaat önderimizin imzaladığı bu çağrıda, son yıllarda hem diyasporada hem de anavatanda, bizi bugüne kadar ayakta tutan birliğimizin ve ancak bu sayede koruduğumuz gelecek umudumuzun, Kafkasya üzerinde hesabı olan büyük güçlerin açık tehditi altında olduğu belirtilmiş ve bu genel kurulun birliği korumak için hayati değer taşıdığı ifade edilmişti.

Yanılmadık. Özellikle Adığe-Abaza birliğini yıkmaya yönelik ABD-Gürcistan eksenli planlı girişimin ve siyasetin gölgesini genel kurula taşımak isteyenler oldu; şaşırtıcı ittifaklar eşliğinde boy göstermeye ve provokasyon yaparak dikkat çekmeye çabaladılar. Ama genel kurul öyle güçlü bir sağduyu ortaya koydu ki, bu ittifakların hiçbiri birlikte yürüme kararlılığımıza bir fiske dahi vuramadı. Aksine, federasyonun kuruluşundan beri sürdürdüğü sağlam çizgisi daha da güçlendirildi ve birlik bayrağı daha da yükseltildi. Başta Sakarya Kafkas Derneği Başkanı Muharrem Saran (ki, bence genel kurulun yıldızıydı) olmak üzere, birliğin kazanmasını sağlayan tüm genel kurul katılımcılarını kutluyor ve toplumumuz adına teşekkür ediyorum…

Vacit Kadıoğlu başkanlığında görevi devralan yeni yönetim kurulumuz, çok zor şartlarda tarihi bir sorumluluk üstlenmiştir. En önemli görevleri, federasyonun örgütsel gücünü ve etkinliğini genel kurulda vücut bulan sağduyuya uygun bir çizgide yükseltmek ve toplumumuzu federasyon çatısı altında daha da bütünleştirmektir. Artık anlaşılmıştır ki, sadece Adığeler ve Abazalar açısından değil tüm kardeş Kuzey Kafkas halkları bakımından çare, aynı federasyon çatısı altında güçleri birleştirmektir. Genel kurul, yeni başkana ve yönetim kuruluna bu yolda çaba göstermeleri için hem görev hem yetki vermiştir.

Bu genel kurul, daha kurumsal bir istişare mekanizmasına olan ihtiyacımızı da net olarak ortaya koymuştur. İlk günkü toplantıda da görüldüğü gibi, ana ekseni federasyon çizgisinde olmak üzere, farklı düşünce ve önermeleri de kapsayacak bir danışma meclisinin kurulması ve bunun siyaset üreten bir kurum olarak konumlandırılması, federasyona güç ve dinamizm kazandıracaktır. Bu yolla federasyon hem daha fazla düşünce ve proje üreten bir yapıya kavuşacak hem de kendi dışındaki unsurlarla daha yapıcı-sinerjik bir işbirliğine imkan yaratacaktır.

Federasyonumuzun yeni yönetimi, 2014’e kadar sürecek ve her geçen gün daha da keskinleşecek olan çok kritik bir süreçte görev yapacak. Kolay olmayacak. Başarılı olmalarını diliyorum. Güveniyorum. Onlara bu görevi veren bizler yanlarında olursak, gereken desteği verirsek başaracaklardır. Yolları açık olsun…

Sezai Babakuş, 8 Aralık 2011

En İyi Oyun Blog