ESKİŞEHİR KUZEY KAFKAS KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

Başkan İ.AYHAN YEZENKILIÇ
Başkan Yrd. Erdoğan Erpek
Başkan Yrd. Nevzat Yılmaz
Yazman Gülden Kayhan
Sayman Şükrü Önder
Üye Adnan Zor
Üye Edip Cankurt
Üye Murat Mırza
Üye Göksel Özcan

Eski Yönetim

Başkan MUHARREM TAMBOVA
Başkan Yrd. İsmet Süder
Başkan Yrd. Ramazan Uçar
Yazman Gülden Kayhan
Sayman Mehmet Bolat
Üye Nevzat Yılmaz
Üye Hamit Mamuh
Üye Murat Mirza
Üye Ece Aydağ

En İyi Oyun Blog