ЕТlУАНЭ ГУКЪИНЭ İKİNCİ DERS

 

А а Е е  И и  У у О о Ы ы  Э э Й й

                                

Я я — ya Ю ю — yu

 

М м Н н Р р С с Ш ш Щ щ Т т

 

Ж жTürkçedeki  j  sesi ile aynıdır. Fiil son eki olarak dönüş ve tekrarlama anlamı katan bir sestir.

 

жы жэ жа жу мажэ нажэ Жан жэм

                  

жэщ жэр ажэ ежэ ижэ ежа ижа

                

жэ: koş
мажэ: koşuyor
нажэ: oraya koş
ажэ: teke
жэрыжэ: koşarak
жэщ: gece
жэр: hızlı
жейн: uyumak

 

Сэ сожэBen koşuyorum Сэ сыжэрэ?Ben koşuyor muyum?
Уэ  уожэSen koşuyorsun Уэ  ужэрэ?Sen koşuyor musun?
Ар  мажэO koşuyor Ар  жэрэ?O koşuyor mu?

 

Сэ сожей
Ben uyuyorum
Сэ сыжея?
Ben uyudum mu?
Сэ сыжеящ
Ben uyudum
Сэ сыжеинщ
Ben uyurum
Уэ уожей
Sen uyuyorsun
Уэ  ужея?
Sen uyudun mu?
Уэ ужеящ
Sen uyudun
Уэ ужеинщ
Sen uyursun
Ар  мэжей
O uyuyor
Ар  жея?
O uyudu mu?
Ар жеящ
O uyudu
Ар жеинщ
O uyur

 

Жэщым  ужея? Gece uyudun mu?Умари  жея? Ömer de uyudu mu?
СыжеящUyudum Ари жеящO da uyudu

 

Ажэр   жэру   мажэ:  Teke hızlı koşuyor.

Нанэ  унэм   щожей: Nine evde uyuyor.

 

Жь жьBu ses j’ sesin versiyonudur ses öğreticiden alınmalıdır. j sesinin biraz kalın sesidir.

 

жьы жьэ жьа жьауэ ужьэ яжьэ мыжьэ мажьэ жьажьэ ежьэ 

 

жьы — eski

жьы –rüzgar-hava

жьауэ – gölge-şemsiye

жьэ –pişmekten emir

жьа –pişmiş

жьэ –ağız

 

Мыр сыт?       — Bu nedir?
Ар жьауэщ      — O şemsiyedir.

Мыр сыт?       — Bu nedir?
Ар ужьэщ        — O gelinciktir.

Мыр сыт?       — Bu nedir?
Ар  мажьэщ    — O taraktır.

 

Мыр ажэщ  – Bu tekedir.

Мор  ужьэщ – Şu gelinciktir.

Ари  жьауэщ  O da şemsiyedir.

 

З зTürkçe z harfi ile aynı sestir.

 

зы зэ зи зу

 

зы — bir   зэ — bir defa    зи  — hiç    зэрызэ — birer defa

зырыз — birer tane   зын — süzmek (sıvıları)

мазэay
мыр  мазэщbu aydır
мыр мaзэ?bu ay mı?
Ар мазэщo aydır.

 

Зы  мазэBir ay
Зы жьауэBir şemsiye
Зы  ажэBir teke
Зы танэBir dana

 

Sayı bildiren sözcüklerden bir nesnenin daima başına gelir.

Diğer tüm sayılar nesnenin sonuna gelir .

Ona kadar sayılar nesneye bitişik yazılır sondaki sesli harf düşer.

Daha büyük sayılar yine nesneden  sonra gelir fakat ayrı yazılır.

 

Мыр   мэзщBu ormandır.
Мэзыр   инщOrman büyüktür
Сэ сыинщBen büyüğüm
Ар инщO büyüktür
Уэ уинщSen büyüksün
Умари инщÖmer de büyüktür.

 

Ажэри ин?  — Teke de büyük mü?       Ажэри инщ.  — Teke de büyüktür.

Мыщэри ин? — Ayı da büyük mü?       Мыщэри инщ.  — Ayı da büyüktür.

 

Ажэр мэзым  мажэ.    — Teke ormana koşuyor.

Мыщэри мэзым мажэ. — Ayı da ormana koşuyor.

 

Мы уэрамыр инщ.        — Bu cadde büyüktür

Мы уэрамыри инщ.      — Bu cadde de büyüktür.

 

Мыр сэ си уэрамщ.     — Bu benim sokağım.

     Мыр сэри си уэрамщ. — Bu benim de sokağım.

 

Мы уэрамыр сыту  ин.   — Bu cadde ne büyük

Мы уэрамым  ирижэ.    — Bu cadde boyunca koş.

 

Мор сэ си унэщ.     — Şu benim evim.

Ар сэри си унэщ.   — O benim de evim.

 

Мор уи анэщ.               — Şu senin annen.

 Мори уи нанэщ.           — Şu da senin ninen.

 

Мыр си анэщ.       — Bu benim annem.

  Мор си нанэщ.     — Şu benim ninem.

 

Ари си жьауэщ.   —  O da benim şemsiyem.

Ар уи мажьэщ.      — O tarağın

 

Ари уи жьауэщ.    — O da şemsiyen

Мыр сэ си мэзщ.   — Bu benim ormanım.

 

Ар сэри си мэзщ.  — O benim de ormanım.

Ар Умари и мэзщ. — O Ömer’in de ormanı.

 

 Б бTürkçe b sesi ile aynı sesi verir, bı diye okunur.

 

бы бэ бо бу бий бей бажэ банэ бауэ абы мыбы 

 

мобы бын бжэ батэ бэта сабэ щабэ

 

бэ — çok     бий — düşman     бей — zengin     бажэ — tilki    банэ — diken

бауэ — nefes      бын — evlat    cабэ — toz

 

Мыр бжэ?                     Мыр      сэ    сибжэщ.  — Bu benim kapımdır.

Ар бжэщ.                      Мор       уэ    уибжэщ.  — Şu senin kapındır.

Ар инщ.                         Ар      абы      ибжэщ.   — O  onun kapısıdır.

 

Унэр  (  ар )      сэ   си   унэщ. — Ev benim evim.

уэ    уи   унэщ. — Ev senin evin.

абы     и   унэщ  — Ev onun evi.

 

Мэзыр   ( ар )      сэ   си  мэзщ.    –  Orman (o)  benim ormanım.

   уэ   уи  мэзщ.                        senin ormanın.

                                               абы   и  мэзщ.                        onun ormanı.

 

Мэзыр  мыщэми   ажэми  бажэми я мэзщ.
Orman ayının da tekenin de tilkinin de ormanıdır.

 

 П п Türkçe p sesi ile aynıdır, pı diye okunur.

 

пы пэ па напэ псы псынэ псэ пасэ пышэ пашэ пыз

                                       

псы — su  псэ –can  псынэ — göze  пасэ — erken
пашэ — önder lider  уэс –kar  уэсэпс — çiğ

 

Бажэр   мэзым сэ   сoшэ.Tilkiyi ormanaben  götürüyorum.
уэ   бошэ.sen  götürüyorsun.
абы   иешэ.o   götürüyor.

 

Бажэр   мэзым сэ   сшащTilkiyi ormanaben  götürdüm
уэ   пшащsen  götürdün
абы  ишащo  götürdü

 

Нанэ  унэм сэ    сошэж.Nineyi eveben götürüyorum.
уэ    бошэж.sen götürüyorsun.
абы   иешэжo  götürüyor.

 

Нанэ  унэм сэ сшэжащNineyi eveben götürdüm
уэ пшэжащ.sen götürdün
абы  ишэжащ.o  götürdü

 

Burada  ж  nin kattığı anlamı farketmiş olmalısınız. Evine götürmek veya geldiği yere geri götürmek.Ben sen o  şahıs eklerinin fiil başında nasıl şekillendiklerini de görmelisiniz. Aynı çıkışlı  б ve п harflerinin ikinci tekil şahıslarda birbirlerinin yerine kullanıldıklarını da görebilirsiniz. Burada nine  p halindedir. Belirteç ihtiyacı olmadığından düşmüştür.  Yani ap ( belirtili o ) dur.

Бажэр  Умар     мэзым   ишэжащ.Ömer tilkiyi ormana götürdü
Щынэр  нанэ     унэм  ишэжащ.Nine kuzuyu eve götürdü.
Шыр     сэри     унэм  сошэж.Ben de atı eve götürüyorum.

 

Bu cümlelerin üçü de asli yerine dönüş ifade ederler. Herhangi bir ormana, eve değildir.

Telaffuzları iyi öğrenilmesi gereken anlamları ve anlam ilgileri sonradan kavranacak sözcükler.

 

жэ жа ажэ жан жэн жэщ жащ
жэр жэм шэж шыж шаж жэп

 

пэж пажэ жьэ жьа мажьэ
жьажьэ жьы пыжьэ пыжьа жьапщэ

 

жьыуэ жьауэ   ужьэ бы бэ бауэ
банэ нобэ бажэ бжэн пэбжэн пабжэн

 

ибжьэн тебжэн  ибжэн

En İyi Oyun Blog